Muziekgeschiedenis is een onderwerp wat verschillende methodes weinig aandacht geven. Er zijn periodes uit de muziekgeschiedenis die zelfs helemaal geen aandacht krijgen. Uit een enquête bleek dat sommige leerkrachten zich niet bekwaam genoeg voelen om dit muziekgeschiedenis te behandelen. Veel leerkrachten vinden ook dat we ons moeten aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, dus popmuziek is het populaire genre geworden. Klassieke muziek kan ook met belangstelling beluisterd worden door een basisschoolkind.  Wat zijn belangrijke ontwikkelingen in de muziekgeschiedenis? In welk tijdvak qua geschiedenis kunnen we dit onderwerp plaatsen? Wat zijn interessante/leuke ideeën om uit te werken tot lessen? Daar heb ik aandacht aan besteed bij het ontwikkelen van de site.

Aangezien de ontwikkeling in de muziek over het algemeen in elkaar over liep en de verschillende landen verschillende ontwikkelingen doormaakten, is het moeilijk om een paar highlights eruit te halen. Ik heb gekeken naar de grote lijnen, om hier een aantal belangrijke veranderingen uit te nemen. Hiervoor heb ik de boeken Eenvoudige algemene muziekleer*, Geschiedenis van de Westerse muziek**, Pop! – Een halve eeuw beweging, Muzikale stijlgeschiedenis: de evolutie van stijlkenmerken in de westerse klassieke muziek, Jazz voor dummies bestudeerd. En ik heb mij vooral gericht op de Westerse muziek.

In dit onderzoeksverslag is ervoor gekozen om jazz en de moderne tijd ook op te nemen in de muziekgeschiedenis, omdat deze muziek ook veel veranderd heeft aan de muziek die nu populair is. De moderne muziek heeft voor zeer veel verschillende stromingen muziek gezorgd. De punten jazz, elektronische muziek, rock-‘n-roll en popmuziek zijn naar mijn mening highlights uit de moderne muziek die elk weer voor een eigen stroming heeft gezorgd.

Muziekgeschiedenis voor de basisschool
In plaats van een samenvatting te geven van de muziekgeschiedenis wil ik graag de muziekgeschiedenis toegankelijk maken voor het basisonderwijs. Om die reden zijn alle veertien highlights volgens de volgende opbouw beschreven: De tijd, waarin beschreven wordt wat de ontwikkeling van de ‘gewone’ geschiedenis is; De muziekontwikkeling, welke ontwikkeling vond plaats in deze periode?; Luistervoorbeeld, waar een interessant luistervoorbeeld te vinden is welke gebruikt kan worden bij een muziekles; Toen en nu, bij dit laatste onderdeel wordt de ontwikkeling die er toen was met de muziek die nu populair is vergeleken.

De indeling die gemaakt is:

Geschiedenis indeling

Muziekgeschiedenis indeling

Tijd van de jagers en boeren

-

Tijd van de Grieken en Romeinen

-

Tijd van monniken en ridders

Van eenstemmig naar meerstemmig

Tijd van steden en staten

De scholen

Tijd van ontdekkers en hervormers

Opera

Tijd van regenten en vorsten

 

Soloconcert

Tijd van Pruiken en revoluties

Strijkkwartet

 

Vroeg-romantiek

Tijd van burgers en stoommachines

Hoog-romantiek

 

Laat-romantiek

Tijd van wereldoorlogen

Impressionisme

Tijd van televisie en computer

Expressionisme

 

Jazz

 

Elektronische muziek

 

Rock-‘n-roll/Beatmuziek

 

Popmuziek

*Eenvoudige algemene muziekleer, door B. Nelleke

**Geschiedenis van de Westerse muziek, door D.J. Grout

Copyright © 2012 Myrhe Veenendaal - Muziekgeschiedenis.com Alle rechten voorbehouden