Lesmateriaal

---
Les 1:
Zes dansjes
---
Les 2:
Verschil tussen impressionisme en expressionisme
--- 

 

 

 

 


Expressionisme
Tijdsperiode: 20e eeuw

De tijd
Het expressionisme ontstond in de tijd van televisie en computer, wat een tijd was van enorme technologische vooruitgang van de massamedia, van de computer en internet. Wereldwijd nam de welvaart toe, maar dit was niet overal rechtvaardig verdeeld. Na de Tweede Wereldoorlog raakte de wereld verdeeld in de Eerste Wereld (Europa en Amerika), de Tweede Wereld (Sovjet-Unie) en de Derde Wereld (de ontwikkelingslanden). De verschillend tussen deze ‘werelden’ werden steeds groter. In de Eerste Wereld brak een gouden tijdperk aan: ongekende materiële vooruitgang en een enorme sociale omwenteling. 

De muziekontwikkeling
Het expressionisme was een reactie op het impressionisme. Het gaf een uitdrukking van het persoonlijke beleven op het moment van schrijven. Ze gingen zover dat extreme gemoedstoestanden (zoals hysterie, krankzinnigheid, nachtmerries, etc) in zeer complexe muziek tot uitdrukking werd gebracht. Dit kan aanzetten tot revolutionaire uitingen. In deze eeuw zijn ook veel revolutionaire ontwikkelingen geweest:


Oproer tijdens premiere Le Sacre du Printemps

Grote namen

Luistervoorbeeld
Het bekendste stuk van Sergej Sergejevitsj Prokofjev is Peter en de wolf is bij bijna iedereen wel bekend. Dit muziekstuk is een muzikaal sprookje wat bij kinderen aanspreekt, omdat de muziek simpel en verstaanbaar is. Walt Disney heeft van dit sprookje een teken en animatiefilm van gemaakt. Op YouTube is te zien hoe Sergej Sergejevitsj Prokofjev de muziekfragmenten uit het sprookje voor Walt Disney speelt op een piano.
De stijl van Sergej Sergejevitsj Prokofjev is te herkennen aan de felheid in thematiek en ritme. Ook gebruikte hij agressieve contrasten met lyrische zwaarmoedigheid. Zijn stijl en kenmerken zijn ook te herkennen in de muziek van Peter en de Wolf.


Peter en de Wolf

Toen en nu
Er zijn nog steeds artiesten die muziek componeren die doen denken aan het expressionisme.
Wikipedia legt het verschil tussen impressionisme en expressionisme als volgt uit: “Belangrijk is daarbij vooral dat de gevoelswaarde, het onderbewuste, dat de kunstenaar ervaart naar aanleiding van het onderwerp, de boventoon voert. Dit in tegenstelling tot het impressionisme waarbij vooral het uiten van de werkelijkheid, zoals men die ervaart, voorop staat. (…) Het expressionisme kent maar één wet: dat er geen wetten zijn, en dat die dan ook niet mogen opgelegd worden.”*

Hoort u het kenmerk van expressionisme ‘gevoelens uitdrukken door een vervorming van de werkelijkheid’  in het nummer A saucerful of secrets van Pink Floyd? Of in een iets recenter nummer Killing In The Name van Rage Against The Machine. In dit laatst genoemde nummer kunt u duidelijk horen dat er hevige gevoelens geuit moesten worden. Het muziekgenre (heavy) metal komt voort uit hardrockmuziek. Het kenmerk is: agressieve ritmes, duistere tonen en zwaar versterkte elektrische gitaren. Deze kenmerken passen bij de kenmerken van het expressionisme.

*Geraadpleegd op 27-06-‘11