Lesmateriaal

---
Les 1:
Bijzondere geluiden
--- 

 

 

 

 


Elektronische muziek
Tijdsperiode: -

De tijd
De elektronische muziek ontwikkelde zich onder andere in de tijd van televisie en computer, wat een tijd was van enorme technologische vooruitgang van de massamedia, van de computer en internet. Wereldwijd nam de welvaart toe, maar dit was niet overal rechtvaardig verdeeld. Na de Tweede Wereldoorlog raakte de wereld verdeeld in de Eerste Wereld (Europa en Amerika), de Tweede Wereld (Sovjet-Unie) en de Derde Wereld (de ontwikkelingslanden). De verschillend tussen deze ‘werelden’ werden steeds groter. In de Eerste Wereld brak een gouden tijdperk aan: ongekende materiële vooruitgang en een enorme sociale omwenteling.


fragment uit 'One world not three' van The Police

De muziekontwikkeling
‘Elektronische muziek’ is de verzamelnaam voor allerlei soorten muziek die als gemeenschappelijke, maar niet altijd heel duidelijk zichtbare kenmerken hebben:

De komst van elektriciteit en van elektronische mogelijkheden zorgde ervoor dat instrumentmakers en technici probeerden de elektriciteit in dienst van de muziek te stellen.
Alisha Gray transporteerde in 1876 de klanken van zijn ‘elektromuzikale of elektroharmonische piano’ over een afstand van 457 km. Edward Lorenz bouwde in 1885 waarschijnlijk het eerste elektromechanische muziekinstrument. Dit instrument was met een soort luidspreker uitgerust. Hierna ontstonden er steeds meer geslaagde constructies.

De componist kan bij elektronische muziek gebruik maken van het hele toonhoogtescala van het menselijk gehoor, omdat deze toonhoogten via de elektronische weg allemaal kunnen worden opgewekt.*

Door de radio, televisie en moderne geluidsdragers werd er een groot publiek bereikt. Ook vond er een grote verspreiding van jazz/lichte muziek plaats.

Grote namen

Luistervoorbeeld
In de 19e eeuw werd de  ‘mechanische piano’ of de ‘Pianola’ uitgevonden. Kijk maar eens op YouTube onder ‘pianola’. In het museum ‘Van speelklok tot Pierement’ in Utrecht staan ook mechanische instrumenten uit de 19e eeuw, neem maar een kijkje op de site: http://www.museumspeelklok.nl/Collectie/Video
In dit museum hebben ze een educatief programma welke geschikt is voor kinderen.

Toen en nu
Tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van elektronica: bij het maken van muziek (elektrische instrumenten), het opnemen van muziek, het bewerken van de muziek, om er een paar te noemen. Sommige muzikanten maken alleen maar gebruik van computermuziek bij het componeren van een muziekstuk. Denk maar aan de muziek van Lady Gaga (Poker Face, Bad Romance), je hoort hierbij duidelijk dat gebruik is gemaakt van elektronica.